top of page

For spørsmål som gjelder personvernerklæringen eller bruk av personlig informasjon, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan du kontakte oss på e-postadressen: post@opts.no.

Datakontroller av personlig informasjon er Oslo PT Studio AS. Merk at om du kontakter oss for at vi skal hjelpe deg, kan vi måtte bekrefte din identitet før vi behandler anmodningen, dette på grunn av din og vår sikkerhet.

Innsamling av opplysninger

For at vi skal kontakte deg taster du inn opplysning som vi lagrer og som utgjør grunnlaget for at vi skal kunne kontakte deg.

Vi lagrer opplysninger du gir oss som omfatter:
navnet ditt, e-postadresse, mobil og adresse. Disse opplysningene taster du selv inn ved registrering i kontaktskjema.

Bruk av opplysninger

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg som kunde eller bruker til følgende formål:

 • Kontakte deg for å hente inn ytterligere informajson for videre å kunne gi deg et tilbud innen trening og kosthold.

 • Salg og markedsføring: Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder

  • å lage målgrupper for markedsføring

  • å tilpasse og målrette markedsføringen, eksempelvis ved å gi anbefalinger eller målrettet innhold i våre tjenester

  • utsendelse av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring når dette er tillatt basert på ditt samtykke eller gjeldende lovgivning

  • markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser o.l.

  • å «vaske» kontaktinformasjon mot kunderegistrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene

Utlevering av opplysninger

Vi utleverer dine opplysninger for visse formål og til tredjeparter som beskrevet under:

1) Beskyttelse av Oslo PT Studio og andre:
Oslo PT Studio AS  forbeholder seg retten til å utlevere og bruke personopplysninger og informasjon hvis vi eller de har rimelig grunn til å tro at videreformidling av slik informasjon er nødvendig for å

 1. tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter, regulativer, rettslige prosesser eller henstillinger fra offentlige etater,

 2. håndheve gjeldende brukervilkår, inkludert etterforskning av potensielle brudd på disse,

 3. oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere ulovlige eller mistanke om ulovlige aktiviteter (inkludert betalingssvindel), sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer,

 4. beskytte mot skade på rettigheter, eiendom eller sikkerhet for Oslo PT Studio, brukerene av tjenesten eller allmennheten, som påkrevd eller tillatt ved lov.

2) Selskapsoverføringer:
I forbindelse med eventuell omorganisering, restrukturering, fusjon, salg eller annen overføring av eiendeler, overfører vi opplysninger, inkludert personopplysninger, forutsatt at mottakeren godtar å respektere dine personopplysninger på en måte som er forenlig med personvernerklæringen vår.

Du har rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning), 

 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,

 • reservere deg mot direkte markedsføring (telefonsalg, adressert post, e-post, SMS o.l.), 

 • trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette fører til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.

Sikkerhet

Vi benytter rimelige administrative, logiske, fysiske og administrasjonsmessige tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, tyveri, uautorisert tilgang, bruk og endring. Dessverre kan ingen tiltak garantere å tilby 100 % sikkerhet. Følgelig kan vi ikke garantere sikkerheten for dine personopplysninger.

Aldersgrense

Du må være 18 år eller eldre for å være kunde hos Oslo PT Studio. Personer under 18 år kan benytte seg av tjenesten, men bare med medvirkning og med godkjenning fra en forelder, foresatt eller formynder.

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hva som bestilles og hvor mye vårt nettsted generelt brukes.

Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid. Den andre typen informasjonskapsler er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie). Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du surfer på nettstedet. Vi bruker begge kapslene.

Du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger på nettleseren, og slette innhold.

bottom of page