top of page

Salgsvilkår nettbutikk

 • PARTENE

  • Selger er Oslo PT Studio, Fridtjof Nansens vei 14, Oslo, e-post: post @opts.no, tel: 9705 7618, org. nr: 921774087, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

  • Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 • BETALING

  • Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 • LEVERING - DIGITALE PRODUKT

  • Produktet blir levert på e-post med en gang bestillingen er gjennomført.​

 • ANGRERETT

  • Merk deg at det er et digitalt produkt som lastes ned. Iht. Angrerettloven er det ingen angrerett på denne type produkter.

 • MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMAJONSFRIST

  • Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Ta kontakt på post@opts.no ved behov for reklamasjon.

 • KJØP AV ONLINE KURS OG ONLINE PT

  • PT klienten(e) er selv ansvarlig for god allmenn helsetilstand som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko. All informasjon som personlig trener etterspør og innhenter fra medlemmet, skal være relevant til rådgivningen.

  • Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.

  • Den personlige treneren forbeholder seg retten til å sette inn en annen godkjent personlig trener ved behov.

  • Oslo PT Studio og den personlige treneren har taushetsplikt når det gjelder all informasjon om den enkelte PT klient.

  • Personlig trener har avtale med Oslo PT Studio om innkreving av godtgjørelse for sine tjenester.

 • KJØP AV FYSISKE KURS

  •  Kurset varer i antall oppgitte uker fra oppgitt startdato

  • Har du ikke mulighet til å delta på en eller flere kursdager, så faller disse kursdagene bort.

  • Ubenyttede kursdager tilbakebetales ikke av Oslo PT Studio.

  • Kursdeltagerene er selv ansvarlig for god allmenn helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko for både seg selv og evt partner ved PT duo. Det oppfordres til å fremvise lege-erklæring ved oppstart av treningsavtalen. All informasjon som personlig trener etterspør og innhenter fra medlemmet, skal være relevant til treningen.

  • Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.

  • Oslo PT Studio og den personlige treneren har taushetsplikt når det gjelder all informasjon om den enkelte kursdeltager

 • copyright © 2019 Oslo PT Studio AS

  •  Forbeholdt alle rettigheter. Ingen deler av innhold kan bli reprodusert, transkribert, oversatt til andre språk eller overført av noe slag. Verken elektronisk eller mekanisk, med opptak, fotokopi eller andre på måter, bortsett fra til kjøperens personlige bruk. Innholdet eller deler av det kan på ingen måte bli reprodusert uten skriftlig godkjennelse i fra Oslo PT Studio AS. Overtredelse vil medføre rettslige steg. 

 • KONFLIKTLØSNING

  • Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

 Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Oslo PT Studio AS

Fridtjof Nansens vei 14, Oslo

E-post: post @opts.no

Tel: 9705 7618

 Org. nr: 921774087

bottom of page