top of page

Salgsvilkår nettbutikk

 • PARTENE

  • Selger er Oslo PT Studio, Fridtjof Nansens vei 14, Oslo, e-post: post @opts.no, tel: 9705 7618, org. nr: 921774087, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

  • Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 • BETALING

  • Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 • LEVERING - DIGITALE PRODUKT

  • Produktet blir levert på e-post med en gang bestillingen er gjennomført.​

 • ANGRERETT

  • Merk deg at det er et digitalt produkt som lastes ned. Iht. Angrerettloven er det ingen angrerett på denne type produkter.

 • MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMAJONSFRIST

  • Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Ta kontakt på post@opts.no ved behov for reklamasjon.
    

 • MEDLEMSSKAP EGENTRENING

  • 1. Generelt
   Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskapsavtalen til Oslo PT Studio AS og mellom personen ("Kunden") som er nevnt i kjøpsavtalen, som vilkårene utgjør en integrert del av. Avtalen er personlig og kan ikke overføres til en annen person. Medlemskapet inkluderer deltakelse i studioets tilbud i åpningstidene. 

  • Medlemskap i Oslo PT Studio kan tegnes av myndige personer. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemskap hos Oslo PT Studio, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.

  • Barn kan være med forestatte på Egentrening under foresattes ansvar. Barn kan ikke være i Oslo PT Studio sine lokaler alene. Når barnet fyller 16 år må foresatte tegne eget medlemskap for barnet eller  man må oppgradere til medlemskap for flere personer.

  • Alle medlemskap er digitale, medlemskort/klippekort er digitalt plassert i appen og på kundens medlemsprofil. 

  • Adgangsløsningen kan ikke overdras eller lånes bort.

  • Ingen fysiske medlemskort/klippekort distribueres.
    

  • 2. Angrerettloven/Tilbakebetalingsforpliktelse
   Oslo PT Studio AS overholder angrerettsloven ved kjøp gjennom vår nettside. Forutsatt at tjenesten/opplæringen ikke har startet/aktivert, har kunden rett til å få tilbakebetalt beløpet for varer og tjenester i uttaksperioden. Innen 14 dager etter kjøpsdatoen («uttaksperioden»), har en kunde som er privatperson rett til å varsle Oslo PT Studio AS skriftlig dersom han/hun har endret sitt kjøp.
   Hvis kunden har utøvd sin angrerett, må Oslo PT Studio AS betale beløpet de har betalt for varene tilbake så snart som mulig eller senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok varene, eller, hvis det er en tjeneste, varselet om at  kunden har endret bestillingen. Kunden må betale returkostnadene når varen sendes tilbake. Vi betaler alltid returkostnaden ved å returnere såkalte erstatningsvarer.

  • Se også Forbrukertilsynet og angrerettsloven, samt EUs felles tvisteløsningsside http://ec.europa.eu/odr. 
    

  • 3. Helsetilstand
   Kunden er selv ansvarlig for at helsetilstanden er slik at de kan delta i aktivitetene ved Oslo PT Studio AS uten risiko.

    

  • 4. Kontraktsperiode og oppsigelse
   Oslo PT Studio AS tilbyr medlemskap både med og uten bindingstid. Alle beløp er knyttet til betaling i valuta NOK.

    

  • 4.1 Medlemsskap 

  • 1. Egentrening  – Månedlig løpende abonnement kr 897,- per måned: 1 måneds oppsigelsestid. Tren uforstyrret alene i private lokaler i 60 min om gangen. Kan bookes 1 uke frem i tid og inntill 30 min før ønsket tid.

  • 2. Egentrening med 6 måneders binding kr 697,- per måned: 6 måneders binding. Deretter løpende månedsabonnement med 1 måneds oppsigelsestid. Tren uforstyrret alene i private lokaler i 60 min om gangen. Kan bookes 1 uke frem i tid og inntil 30 min før ønsket tid.

  • 3. Egentrening DUO -  månedlig løpende abonnement kr 1650,- per måned: 1 måneds oppsigelsestid. Tren uforstyrret i prvate lokaler sammen med din favorittperson i 60 minutter. Kan bookes 1 uke frem i tid og inntil 30 min før ønsket tid.. Du som innehar medlemsskapet kan ta med 1person å trene sammen med. Det kan være en ny person for hver booking.

  • 4. Egentrening DUO- 6 måneders binding kr 1250,- per måned: 6 måneders binding. Deretter løpende månedsabonnement med 1 måneds oppsigelsestid. Tren uforstyrret i prvate lokaler sammen med din favorittperson i 60 minutter. Kan bookes 1 uke frem i tid og inntil 30 min før ønsket tid.

  • Du som innehar medlemsskapet kan ta med 1 person å trene sammen med. Det kan være en ny person for hver booking.
    

  • Medlemskap belastes månedlig på forhånd.

  • Oppsigelsestiden er 1 måned og forespørselen sendes til post@opts.no og slutter 1 måned etter at en bekreftelse er sendt tilbake til kunden.  
    

  • 4.2 Klippekort

  • 1. Klippekort / Klassepakke x 10: 1500,- NOK (1 klipp = 150 NOK) Tren uforstyrret alene i private lokaler i 60 min om gangen. Kan bookes 1 uke frem i tid og inntil 30 min før ønsket tid

  • 2. Klippekort / Klassepakke x 5: 1000,- NOK (1 klipp = 200 NOK) Tren uforstyrret alene i private lokaler i 60 min om gangen. Kan bookes 1 uke frem i tid og inntil 30 min før ønsket tid

  • 3. Klippekort betales på forhånd(trekkes direkte fra kundens kort ved kjøp) og er gyldigi 6 måneder. 
    

  • 4.3 Alle typer medlemsskap og klippekort på Egentrening kan bookes 1 uke frem i tid. Man kan booke 1 time om dagen, 5 ganger i uken. Ønsker du flere bookinger utover det kommer det en tilleggskostnad på kr 50,- per time.

  • Avbooking må skje senest 2 timer i forkant av booket tid. Timer som avbookes senere enn dette, eller som medlemmet ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet.
    

  • 4.4 Adgangsløsningen kan ikke overdras eller lånes bort.

  • Oslo PT Studio har rett til å sperre alle typer medlemskapet for en viss tid, eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. 
    

  • 5. Prisendringer
   Oslo PT Studio AS har rett til å justere priser per gebyr. Når avtalen overføres til en pågående inntil videre avtale, justeres prisen til gjeldende prisliste.

    

  • 6. Avstengt hvis ikke betaling

  • Hvis betaling ikke skjer i samsvar med avtalte betalingsbetingelser, vil kunden bli suspendert fra treningen til betalingen er utført.
    

  • 7. Månedlig betaling
   Betaling av månedlige avgifter gjøres via konto/kredittkort og fortløpende på forhånd. Ved månedlig debet er forfallsdatoen den 25. Unntaket hvis denne dagen faller på en helligdag når betaling da vil bli belastet kortet på nærmeste virkedag før forfallsdatoen. Hvis det ikke er noe abonnement på kundens konto/kredittkort på overførings-/debetdagen, sendes det en purring for den forfalte månedlige avgiften. Medlemmet har oppfylt sin betalingsforpliktelse når det angitte beløpet er inngått på Oslo PT Studio AS -konto. Hvis betalingen ikke mottas senest forfallsdatoen for purring, forbeholder Oslo PT Studio AS seg retten til å belaste enhveretuell misligholdsrente i henhold til renteloven og, der det er aktuelt, kostnader for inkasso.

    

  • Klippekort betales i sin helhet på forhånd.
    

  • 8. E-handel

  • For at medlemmet skal kunne betale kjøpt medlemskap, må betalinger for e-handel godkjennes gjennom banken. 
    

  • 9. Frysing av medlemskap under spesielle omstendigheter

  • Kunder som på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan bruke sitt medlemskap i en viss periode, kan, mot et gyldig bevis, fryse medlemskapet. Frysing av medlemskap ved skade, sykdom, studier, verneplikt eller arbeid andre steder gis med minst 30 dager og maksimalt 365 dager. En frysing på medlemskap når du reiser i mer enn 90 dager er gitt med minst 90 dager og maksimalt 365 dager. Frysing av medlemskap må gjøres på forhånd. Bare ved sykdom kan du søke om tilbakevirkende frysing.
    

  • Ved svangerskap så abefaler vi trening. Skal det dukke opp utfordringer som gjør at man ikke kan benytte seg av medlemsskapet så kan det fryses

  • Gyldige bevis:
   Sykdom/skade: Helseerklæring/tilskudd av fysioterapeut. Graviditet: Ingen bevis kreves. Jobb/militærtjeneste andre steder: Bevis fra selskap eller lignende. Reise i mer enn 90 dager: Returbillett, adresseendring eller lignende. Forespørsel om medlemsfrys sendes til post@opts.no

    

  • 10. Endring av kundens personopplysninger

  • Kunden skal umiddelbart informere Oslo PT Studio AS om en endring i personlige fakta som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
   Oslo PT Studio AS er ikke ansvarlig for tilfeller der påminnelse eller informasjon ikke når kunden på adressen som er angitt av kunden.

    

  • 11. Ansvar for kundens personskader, eiendeler og ulykker 

  • Kunden trener til enhver tid på eget ansvar. Oslo PT Studio er ikke ansvarlig for personskade som kunden måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et av Oslo PT Studios avdelinger. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av Oslo PT Studio.

  • Oslo PT Studio er ikke ansvarlig for tap på grunn av tyveri, innbrudd eller av andre grunner for skade på kundens eller andre besøkendes eiendeler.
    

  • 12. Praktiske endringer

  • Oslo PT Studio  forbeholder seg retten til å endre tidsplaner og antall passeringer/uke. Sesongmessige endringer i åpningstider kunngjøres via e-post.
    

  • Oslo PT Studio vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis vedlikeholdsarbeid og force majeure.

   13. Kunderegister i database

  • Alle kunder er registrert i en database. Ved å godta denne avtalen godtar kunden den registreringen.  Oslo PT Studio AS behandler data om kunden for å kunne levere og administrere kundesystemer som kunden har samtykket til. Kundens opplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven. Data utelates ikke til tredjeparter med mindre behandlingen er nødvendig for det relevante formålet med å balansere interesser som rettslig grunnlag.
    

  • 14. Samtykke
   Ved å akseptere vilkårene og betingelsene, som signeringskunde, tillater jeg uttak fra den angitte kontoen/kortet på forespørsel fra betalingsmottaker Oslo PT Studio AS for overføring til denne.  

    

  • 15. Annen betaler
   Hvis en annen person eller et annet selskap som i kontrakten har påtatt seg ansvar for kunden, kansellerer betalingene, er kunden i fellesskap og flere ganger betalingsansvarlig.

    

  • 16. Doping

  • Oslo PT Studio forbeholder seg retten til uanmeldt godkjennelse av dopingkontroll. Salg av doping-klassifiserte preparater eller lignende prestasjonsforsterkere fører til umiddelbar utelukkelse fra Oslo PT Studio. Ingen refusjon vil bli gjort.
    

  • 17. Bruk av Studio

  • Kun innesko tillatt. 

  • Utstyr tørkes av og ryddes alltid tilbake på riktig plass etter bruk.

  • Om noe mangler eller ikke fungerer som det skal meld i fra til Oslo PT Studio på post@opts.no.

  • Skal en skade uten hensikt inntreffe meld i fra til Oslo PT Studio på post@opts.no. 

  • Oslo PT Studio vil ikke alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv.

  • Kunden plikter seg til å forlate senteret uoppfordret ved stengetid og fjerne alt av private eiendeler.
    

  • 18. Informasjonskapsler

  • Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinn og inneholder informasjon som hjelper webområdet med å identifisere og følge brukere. Informasjonskapsler er tilgjengelige som øktinformasjonskapsler og som informasjonskapsler som lagres permanent på datamaskinn. I løpet av et første besøk på  webområdet tilordnes leseren en øktinformasjonskapsel som er unik og brukes for ikke å forvirre brukeren med andre brukere. For å kunneutnytte nettstedet fullt ut, bør kunden tillate informasjonskapsler i nettlesere. Denne typen informasjonskapsler brukes utelukkende for å gi kunden som besøkende en bedre opplevelse og støtte og lagrer ingen personlig informasjon. Informasjonskapsler kan slettes.  På dette nettstedet brukes informasjonskapsler for eksempel for å holde oversikt over kundens handlekurv, innstillinger og hvilke sider  som besøkes for å gi  kunden en bedre kundeopplevelse og støtte.
    

  • 19. Personopplysning, markedsføring og kommunikasjon

  • Oslo PT Studio vil sende nyhetsbrev og markedsføring, typisk pr. Epost, til kunden. Kunden kan når som helst bruke avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene hvis kunden ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser. Medlemmet kan også administrere dette via "Mine Sider". Kunden kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, førstegangshenvendelser vedrørende treningssikkerhet  eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.
    

  • 20. Ansvarsbegrensning, lovalg, tvist og verneting

  • 20.1. Oslo PT Studio er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor Oslo PT Stuidos kontroll og Oslo PT Studio ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

  • 20.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

  • 20.3. Tvister mellom Medlemmet og Oslo PT Studio skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.
    

  • KURS

  • ·  Kjøp av Online kurs 

   • Online kurs hos  Oslo PT Studio kan kjøpes av myndige personer. Personer som ikke er myndige kan kan kjøpe kurs hos Oslo PT Studio, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for kjøpet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet kjøpet.

   • Du har tilgng til kursmaterialet i antall oppgitte uker/måneder fra oppgitt kjøpsdatodato.

   • PT klienten(e) er selv ansvarlig for god allmenn helsetilstand som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko. All informasjon som personlig trener etterspør og innhenter fra medlemmet, skal være relevant til rådgivningen.

   • Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.

   • Den personlige treneren forbeholder seg retten til å sette inn en annen godkjent personlig trener ved behov.

   • Du er selv ansvarlig for å følge råd vedrørende kosthold og trening. Oslo PT Studio og den Personlige Treneren er ikke ansvarlig om du ikke følger råd/planer og resultater ikke oppnås.

   • Oslo PT Studio og den personlige treneren har taushetsplikt når det gjelder all informasjon om den enkelte PT klient.

   • Oslo PT Studio vil sende nyhetsbrev og markedsføring, typisk pr. Epost, til kunden. Kunden kan når som helst bruke avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene hvis kunden ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser. Medlemmet kan også administrere dette via "Mine Sider". Kunden kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, førstegangshenvendelser vedrørende treningssikkerhet  eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.
     

  • Kjøp av fysiske kurs

   • Fysiske kurs hos  Oslo PT Studio kan kjøpes av myndige personer. Personer som ikke er myndige kan kan kjøpe kurs hos Oslo PT Studio, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for kjøpet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet kjøpet.

   • Kurset varer i antall oppgitte uker fra oppgitt startdato

   • Har du ikke mulighet til å delta på en eller flere kursdager, så faller disse kursdagene bort.

   • Ubenyttede kursdager tilbakebetales ikke av Oslo PT Studio.

   • Kursdeltagerene er selv ansvarlig for god allmenn helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko for seg selv. Det oppfordres til å fremvise lege-erklæring ved oppstart av treningsavtalen. All informasjon som personlig trener etterspør og innhenter fra medlemmet, skal være relevant til treningen.

    • Du er selv ansvarlig for å følge råd vedrørende kosthold og trening. Oslo PT Studio og den Personlige Treneren er ikke ansvarlig om du ikke følger råd/planer og resultater ikke oppnås.

    • Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.

    • Oslo PT Studio og den personlige treneren har taushetsplikt når det gjelder all informasjon om den enkelte kursdeltager

    • Oslo PT Studio vil sende nyhetsbrev og markedsføring, typisk pr. Epost, til kunden. Kunden kan når som helst bruke avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene hvis kunden ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser. Medlemmet kan også administrere dette via "Mine Sider". Kunden kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, førstegangshenvendelser vedrørende treningssikkerhet  eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.
      

  •  Angrerettloven/Tilbakebetalingsforpliktelse

   • Oslo PT Studio AS overholder angrerettsloven ved kjøp gjennom vår nettside. Forutsatt at tjenesten/opplæringen ikke har startet/aktivert, har kunden rett til å få tilbakebetalt beløpet for varer og tjenester i uttaksperioden. Innen 14 dager etter kjøpsdatoen («uttaksperioden»), har en kunde som er privatperson rett til å varsle Oslo PT Studio AS skriftlig dersom han/hun har endret sitt kjøp.
    Hvis kunden har utøvd sin angrerett, må Oslo PT Studio AS betale beløpet de har betalt for varene tilbake så snart som mulig eller senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok varene, eller, hvis det er en tjeneste, varselet om at  kunden har endret bestillingen. Kunden må betale returkostnadene når varen sendes tilbake. Vi betaler alltid returkostnaden ved å returnere såkalte erstatningsvarer.

   • Se også Forbrukertilsynet og angrerettsloven, samt EUs felles tvisteløsningsside http://ec.europa.eu/odr.  
     

  •  ONLINE PT OG HYBRID PT

   • Online PT og Hybrid PT hos Oslo PT Studio kan kjøpes av myndige personer. Personer som ikke er myndige kan kjøpe PT-Tjenetser, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for tjenesten, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet tjenesten.

   • PT klienten(e) er selv ansvarlig for god allmenn helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko for både seg selv

   • Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.

   • Dersom PT klienten møter opp forsinket til booket PT time, vil tiden regnes fra opprinnelig oppstart av booket tid. Dersom den personlige treneren er mer enn 5 min forsinket, vil PT klienten få nytt PT klipp kostnadsfritt.

   • Avbooking av PT time må skje senest 24 timer i forkant av booket time direkte til den personlige treneren. Timer som avbookes senere enn dette, eller som PT klienten ikke møter opp til, vil bli belastet i sin helhet. 

   • Klipp som er benyttet vil ikke bli refundert.

   • Ubenyttede PT klipp tilbakebetales ikke av Oslo PT Studio.

   • Den personlige treneren forbeholder seg retten til å sette inn en annen godkjent personlig trener ved behov. 

   • Du er selv ansvarlig for å følge råd vedrørende kosthold og trening. Oslo PT Studio og den Personlige Treneren er ikke ansvarlig om du ikke følger råd/planer og resultater ikke oppnås.

   • Oslo PT Studio og den personlige treneren har taushetsplikt når det gjelder all informasjon om den enkelte PT klient.

   • Betaling av avtalt tjeneste skjer månedlig på forhånd.

   • Om du ikke får brukt antall PT timer i løpet av de 1 måned så har du de(n) til gode. PT timen(e) må benyttes før endt oppsigelsestid. 

   • Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

   • Oslo PT Studio vil sende nyhetsbrev og markedsføring, typisk pr. Epost, til kunden. Kunden kan når som helst bruke avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene hvis kunden ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser. Medlemmet kan også administrere dette via "Mine Sider". Kunden kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av Medlemsavtalen, førstegangshenvendelser vedrørende treningssikkerhet  eller annen viktig informasjon tilknyttet medlemskapet.

 • Angrerettloven/Tilbakebetalingsforpliktelse

  • Oslo PT Studio AS overholder angrerettsloven ved kjøp gjennom vår nettside. Forutsatt at tjenesten/opplæringen ikke har startet/aktivert, har kunden rett til å få tilbakebetalt beløpet for varer og tjenester i uttaksperioden. Innen 14 dager etter kjøpsdatoen («uttaksperioden»), har en kunde som er privatperson rett til å varsle Oslo PT Studio AS skriftlig dersom han/hun har endret sitt kjøp.
   Hvis kunden har utøvd sin angrerett, må Oslo PT Studio AS betale beløpet de har betalt for varene tilbake så snart som mulig eller senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok varene, eller, hvis det er en tjeneste, varselet om at  kunden har endret bestillingen. Kunden må betale returkostnadene når varen sendes tilbake. Vi betaler alltid returkostnaden ved å returnere såkalte erstatningsvarer.

 • Se også Forbrukertilsynet og angrerettsloven, samt EUs felles tvisteløsningsside http://ec.europa.eu/odr. 

 • copyright © 2019 Oslo PT Studio AS

  •  Forbeholdt alle rettigheter. Ingen deler av innhold kan bli reprodusert, transkribert, oversatt til andre språk eller overført av noe slag. Verken elektronisk eller mekanisk, med opptak, fotokopi eller andre på måter, bortsett fra til kjøperens personlige bruk. Innholdet eller deler av det kan på ingen måte bli reprodusert uten skriftlig godkjennelse i fra Oslo PT Studio AS. Overtredelse vil medføre rettslige steg. 

 • KONFLIKTLØSNING

  • Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

 Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Oslo PT Studio AS

Fridtjof Nansens vei 14, Oslo

E-post: post @opts.no

Tel: 9705 7618

 Org. nr: 921774087

bottom of page