Salgsvilkår nettbutikk

 • PARTENE

  • Selger er Oslo PT Studio, Fridtjof Nansens vei 14, Oslo, e-post: post @opts.no, tel: 9705 7618, org. nr: 921774087, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

  • Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 • BETALING

  • Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 • LEVERING

  • Produktet blir levert på e-post med en gang bestillingen er gjennomført.​

 • ANGRERETT

  • Merk deg at det er et digitalt produkt som lastes ned. Iht. Angrerettloven er det ingen angrerett på denne type produkter.

 • MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMAJONSFRIST

  • Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Ta kontakt på post@opts.no ved behov for reklamasjon.

 • KONFLIKTLØSNING

  • Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Oslo PT Studio AS

Fridtjof Nansens vei 14, Oslo

E-post: post @opts.no

Tel: 9705 7618

 Org. nr: 921774087